Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty finansowe, choć często określenia te używane są jako synonimy. To błędne podejście, ponieważ różnią się od siebie znacząco i są udzielane na podstawie odrębnych regulacji.

W tym artykule wyjaśniamy, co oznaczają oba te pojęcia i czym się różni kredyt od pożyczki. Doradzimy także, w jakich sytuacjach lepiej sprawdzi się każde z tych rozwiązań.

Czym się różni kredyt od pożyczki?
Czym się różni kredyt od pożyczki?

Czym jest kredyt?

Kredyt jest udzielany wyłącznie przez instytucje bankowe. Jest to zobowiązanie pieniężne udzielone kredytobiorcy przez bank na czas oznaczony w umowie z przeznaczeniem na ustalony cel. W związku z jego udzieleniem na kredytobiorcy ciąży obowiązek korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie oraz zwrotu w wyznaczonych terminach spłaty całej wykorzystanej kwoty wraz z odsetkami i prowizją. Jest to umowa celowa, zatem bank ma prawo do skontrolowania czy środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, jednak przeważnie ma to miejsce jedynie przy kredytach firmowych i mieszkaniowych.

Kredyty bankowe są zawsze odpłatne i muszą być zawierane w formie pisemnej. Przed podpisaniem umowy kredytowej banki weryfikują zdolność kredytową klienta i na tej podstawie decydują, czy udzielić mu kredytu. Biorą pod uwagę jego historię kredytowania oraz dochody. Wysoka zdolność kredytowa to podstawowy warunek, który musi zostać spełniony. Jeśli dotychczasowe zobowiązania były spłacane w terminie, to klient jest uważany za wiarygodnego i przeciwnie, jeżeli ma negatywny wpis w BIK, nie otrzyma kredytu. W przypadku gdy zdolność kredytowa budzi wątpliwości, bank może zażądać zabezpieczenia w postaci hipoteki, poręczenia osoby trzeciej lub ubezpieczenia kredytu.

Czym jest pożyczka?

Pożyczki może udzielić zarówno bank, firma pożyczkowa, jak i osoba prywatna. Jest to umowa między dwiema stronami, w której pożyczkodawca zobowiązuje się udostępnić pożyczkobiorcy określoną sumę pieniędzy lub inny przedmiot oznaczony co do rodzaju i ilości, a pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczone środki wraz z odsetkami w określonym terminie.

W umowie pożyczki można, jednak nie trzeba wskazywać celu, na jaki zostanie udzielona, a pożyczkodawca nie ma prawa do kontrolowania wykorzystania pożyczonych środków. Jeśli pożyczka nie przekracza wartości 1000 zł, może być zawarta w formie ustnej, natomiast jeśli jej wartość jest wyższa, musi być pisemna, jednak przepisy nie określają jej treści. Pożyczka może, ale nie musi być odpłatna.

Kredyt a pożyczka – regulacje prawne

W Polsce kredyty są udzielane na podstawie ustawy „Prawo bankowe”. Warto również zwrócić uwagę, że banki muszą przestrzegać różnych przepisów, takich jak np. Kodeks cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim oraz innych regulacji związanych bezpośrednio z rodzajem udzielanego kredytu np. w zakresie ksiąg wieczystych.

Pożyczki natomiast są regulowane przez Kodeks cywilny, który określa ogólne zasady dotyczące umów pożyczek, w tym ich definicję, formę, możliwość odwołania się od umowy, zasady zwrotu pożyczonej kwoty oraz określenie wysokości odsetek za korzystanie z pożyczonej kwoty. Art. 359 KC stanowi, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Dodatkowo maksymalna wysokość odsetek w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Ponadto firmy, które udzielają pożyczek, muszą działać zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Wprowadza ona wiele korzyści dla pożyczkobiorcy, takich jak: prawo do informacji, prawo do odstąpienia od umowy, prawo do wcześniejszej spłaty czy ograniczenie wysokości kosztów kredytu.

Już na tym przykładzie widać różnice pomiędzy kredytem a pożyczką, które mają wpływ na charakter obu tych instrumentów.

Kredyt a pożyczka – jakie są podobieństwa?

Czytając ten artykuł, dowiedzieliście się już, jaka jest definicja każdego z tych pojęć. Teraz zajmiemy się podsumowaniem, a mianowicie: czy kredyt i pożyczka mają jakieś wspólne cechy? Otóż okazuje się, że tak i to sporo. W obu przypadkach ma miejsce zaciągnięcie zobowiązania, tzw. długu, które wymaga spłaty. Jeśli nie zostanie uregulowane w terminie, skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy, a mianowicie ewentualnym naliczaniem odsetek za opóźnienie, skierowaniem sprawy do sądu i w następstwie do komornika.

W tym aspekcie pożyczka a kredyt są bardzo do siebie podobne. Idąc dalej, oba te instrumenty finansowe mogą być zawarte w formie pisemnej, być odpłatne i płatne w ratach oraz mają ustaloną maksymalną wysokość oprocentowania. W przypadku gdy pożyczka udzielana jest przez bank, można stwierdzić, że obie te usługi finansowe niewiele się od siebie różnią

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Odpowiadając na pytanie, czym różni się kredyt od pożyczki, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Oto różnice pomiędzy kredytem a pożyczką, na podstawie których możemy zidentyfikować dane zobowiązanie:

  • regulacje prawne – kredyt jest udzielany zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, Kodeksem cywilnym i ustawą o kredycie konsumenckim, natomiast w przypadku pożyczki nie ma obowiązku stosowania się do Prawa bankowego;
  • strony umowy – kredytu udzielają instytucje bankowe, czyli banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, natomiast pożyczki może udzielić każdy (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna);
  • przedmiot umowy – w kredycie przedmiotem umowy są wyłącznie środki pieniężne, zaś w pożyczce mogą to być także rzeczy określone co do gatunku;
  • koszty – umowa kredytu jest zawsze odpłatna, a koszty obejmują przeważnie prowizję za udzielenie kredytu, odsetki oraz dodatkowe opłaty, natomiast pożyczka może być odpłatna, ale nie jest to obowiązek;
  • cel – przy kredycie jest ściśle określony, a przy pożyczce dowolny;
  • czas trwania procedury – proces kredytowy ze względu na sprawdzanie zdolności kredytowej jest dłuższy i może wynieść kilka dni lub kilka tygodni, jak ma to miejsce przy kredytach hipotecznych; pożyczki są udzielane szybciej, ich procedura jest uproszczona i trwa ok. godziny;
  • tryb spłaty – kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem w ratach kapitałowo-odsetkowych, natomiast pożyczka najczęściej jest spłacana jednorazowo, chociaż można też wziąć ją na raty;
  • forma umowy – umowa kredytu bezwzględnie musi być w formie pisemnej, natomiast umowa pożyczki tylko jeśli przekroczy kwotę 1000 zł.


Podmiot udzielający finansowania to kluczowa cecha różniąca kredyt od pożyczki. Zgodnie z prawem kredytów mogą udzielać wyłącznie instytucje bankowe. Z punktu widzenia klienta jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, a mianowicie koszty zaciągnięcia zobowiązania. Kredyty potrafią być oprocentowane niżej niż pożyczki, ale są odpłatne, natomiast pożyczki mogą być udzielane za darmo. To bardzo istotna różnica, którą należy mieć na uwadze.

Kiedy lepiej sprawdzi się pożyczka, a kiedy kredyt?

Wiemy już, czym różni się pożyczka od kredytu i dzięki temu łatwiej nam stwierdzić, który z tych instrumentów sprawdzi się w naszym konkretnym przypadku. Decyzja o wyborze zawsze zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości, jednak kredyt będzie lepszym rozwiązaniem, gdy potrzebna jest duża kwota na długi okres i określony cel, np. zakup mieszkania, zwłaszcza że zazwyczaj oprocentowanie kredytu jest niższe niż dla pożyczki.

Pożyczka natomiast jest dobrym wyborem dla osób, które potrzebują jak najszybciej niewielkiej kwoty na krótki okres i dowolny cel. To także rozwiązanie dla tych, którzy nie spełniają wymagań kredytowych, np. z powodu braku historii kredytowej lub stabilnego dochodu.

Wiedza na temat różnic pomiędzy kredytem a pożyczką to podstawa dobrego i świadomego wyboru. Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty finansowe, które różnią się sposobem udzielania, czasem spłaty oraz wysokością kwoty. Kredyt zazwyczaj jest zaciągany na dłuższy okres, wymaga zabezpieczenia i jest udzielany przez banki lub instytucje finansowe. Pożyczka natomiast jest często udzielana przez osoby prywatne, na krótszy okres i zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia.

Porównując kredyt z pożyczką, można stwierdzić, że kredyt jest bardziej formalnym i złożonym produktem finansowym, który wymaga spełnienia określonych wymogów kredytowych, podczas gdy pożyczka jest bardziej elastyczna i może być udzielona w oparciu o umowę między dwiema stronami.

Jeśli artykuł Ci się spodobał koniecznie podziel się nim ze swoimi znajomymi. Zapraszamy Cię do śledzenia naszego fanpage’a na Facebooku oraz kliknięcia Wskocz po kasę FB. To właśnie w tym miejscu dowiesz się o aktualnie trwających promocjach 🔥 oraz poznasz praktyczne sposoby na oszczędzanie pieniędzy.

OSTATNIO OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY

Obrazek papierowy samolot

Spodobał Ci się artykuł?

Jeśli tak to świetnie! Zapisz się do naszego newslettera. Tym sposobem już nigdy nie przegapisz żadnej promocji. Otrzymasz na adres e-mail powiadomienia o nowych artykułach i aktualnych promocjach.

Ps. Obiecujemy, że nie spamujemy i nie udostępnimy danych nikomu innemu 😉

Jeszcze jedno… Koniecznie zajrzyj na nasze konta w mediach społecznościowych. 
To właśnie tu naszybciej dowiesz się o najnowszych promocjach. ⤵

Śledź dyskusje
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze