RANKING LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH - styczeń 2023

Ranking lokat to narzędzie, które pozwoli Ci w kilka minut porównać, a następnie wybrać dla siebie najlepszą lokatę bankową. W zestawieniu tym znajdziesz tylko lokaty o najwyższym oprocentowaniu z gwarancją bezpieczeństwa ulokowanych środków. Poznasz szczegóły związane z założeniem lokaty oraz wymagania poszczególnych instytucji finansowych.

Oferty w rankingu lokat sprawdzamy na bieżąco, dzięki czemu masz pewność, że informacje w nim zawarte zawsze są aktualne. Poświęć kilka chwil na lekturę i podejmij decyzję, która zaprocentuje w przyszłości.

Czytaj więcej

Ranking lokat bankowych – założenia

Najlepsze lokaty bankowe pozwalają uchronić twoje oszczędności. Niestety w dobie niskich stóp procentowych oraz postępującej inflacji, siła nabywcza naszych pieniędzy z każdym rokiem maleje. Mimo wszystko, warto zastanowić się nad ulokowaniem gotówki na lokacie bankowej, ponieważ trzymanie oszczędności „w skarpecie” sprawia, że tracimy około 3% jej wartości rocznie.

Ranking lokat stworzyliśmy z myślą aby w jak największym stopniu ułatwić wybór najlepszej lokaty bankowej. Dbamy o to aby w zestawieniu ukazywały się jedynie najkorzystniejsze propozycję, a oferty w nim zawarte były zawsze aktualne.

Jeśli chcesz mądrze i świadomie ulokować swoje oszczędności, poświęć chwilę na lekturę tego artykułu.

Czym jest lokata terminowa?

Lokata terminowa jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania oszczędności. Polega on na wpłaceniu określonej kwoty gotówki na zawarty w umowie czas. Kiedy ważność lokaty dobiegnie końca, bank zobowiązany jest do przekazania wpłaconych funduszy powiększonych o naliczone odsetki. Lokaty do kwoty 100 000 € objęte są ochroną środków na mocy ustawy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu w przypadku upadłości banku, otrzymujemy gwarancję odzyskania ulokowanych pieniędzy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. W przypadku pierwszej z nich, lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres po zakończeniu okresu umownego. Bywa, że banki nie informują o tej opcji klientów, a odnowiona lokata posiada o wiele gorsze oprocentowanie. Warto mieć to na uwadze!

Do lokaty nie można dopłacać środków do czasu jej trwania, a zerwanie umowy i wcześniejsza wypłata gotówki w większości przypadków wiążę się z utratą wypracowanych odsetek.

Wysokość oprocentowania lokat bankowych jest ściśle zależna od wartości stóp procentowych, te natomiast są powiązane ze zjawiskiem inflacji w gospodarce.

Jak tworzymy ranking lokat?

Lokata powinna zapewniać gwarancję bezpieczeństwa depozytu, posiadać przejrzyste zasady oraz gwarantować stabilny zysk z inwestycji. Tworząc ranking lokat bankowych bierzemy pod uwagę produkty spełniające następujące warunki:

 • Lokaty o najwyższym oprocentowaniu. Na bieżąco analizujemy oferty wszystkich banków w Polsce. W naszym zestawieniu zamieszczamy lokaty pozwalające na realny i pewny zysk z inwestycji. Nie znajdziesz tutaj ofert z oprocentowaniem 0,01% – zwyczajnie szkoda na nie czasu.
 • Stałe oprocentowanie lokaty. Bierzemy pod uwagę tylko lokaty mające niezmienne oprocentowanie podczas całego okresu jej trwania. Zaletą takiej lokaty jest to, że z góry można obliczyć zysk z inwestycji.
 • Gwarancja BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) lub jej europejski odpowiednik. Dzięki temu ty oraz twoje oszczędności mogą spać spokojnie. Na mocy ustawy depozyty do kwoty 100 000 € są objęte gwarancją w całości. W razie problemów instytucji bankowej otrzymujemy pewność zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • Przejrzyste zasady. Sprawdzamy czy zasady zakładania lokaty są przejrzyste i zrozumiałe.
 • Bezpieczeństwo inwestycji. W naszym zestawieniu nie znajdziesz lokat strukturyzowanych oraz produktów lokatopodobnych obarczonych ryzykiem inwestycyjnym.
 • Lokaty dla osób fizycznych. Przeglądając ranking lokat masz pewność, że bank pozwoli Ci zdeponować środki.


Cechy najkorzystniejszej lokaty

Najbardziej korzystna lokata to ta z najwyższym oprocentowaniem. Na pewno? Otóż nie zawsze musi tak być w praktyce. Banki mogą stosować dodatkowe warunki oraz ograniczenia, a ich nie spełnienie może wiązać się ze zmianą wysokości oprocentowania. Idealna lokata bankowa powinna spełniać następujące warunki:

 • Bezpieczeństwo ulokowanych środków. Gwarancja BFG zapewniająca zwrot depozytów do 100 000 €.
 • Stałe, wysokie oprocentowanie. Niezmienna kwota oprocentowania przez cały okres trwania lokaty.
 • Brak wymaganego konta ROR. Jeśli bank wymaga dodatkowego konta osobistego, nie powinno ono generować zbędnych kosztów lub w łatwy sposób pozwolić ich uniknąć (koszty prowadzenia konta).
 • Proste i przejrzyste zasady. Warunki umowy powinny być zrozumiałe, a bank stosuje etyczne zasady podejścia do klientów.
 • Lokaty bez limitu do 10 000 PLN. Korzystniejsze są te oferty, które umożliwiają depozyt większych kwot gotówki.
 • Lokaty na okres od 2 – 6 miesięcy. Dlaczego tak krótki okres? Jednym z powodów jest niska wartość stóp procentowych. W przypadku podniesienia ich wysokości na kolejnych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, otrzymujemy możliwość ponownego ulokowaniu kapitału na korzystniejszych warunkach. Jeśli natomiast stopy procentowe są wysokie, a spodziewamy się ich spadku, warto zdeponować oszczędności na większy okres ich trwania. Drugim powodem jest kapitalizacja odsetek, która odbywa się zwykle na koniec trwania lokaty. Jeśli zakładamy lokaty na krótsze okresy, szybciej otrzymamy nasze oszczędności powiększone o odsetki, co w skali roku przekłada się na większy zysk.


Gdzie szukać lokaty z najwyższym oprocentowaniem?

Każdy bank prowadzi indywidualną działalność w strefie depozytów, dopasowuje ofertę według własnych potrzeb oraz realiów rynkowych. Uniwersalną zasadą jest to, że mniejsze banki w większości przypadków oferują najkorzystniejsze oprocentowanie lokat. Banki te zaciekle walczą o nowe depozyty, ponieważ ulokowane środki stabilizują potrzeby związane z prowadzeniem ich działalności.

Dobrą praktyką jest monitorowanie ofert banków na koniec miesiąca lub kwartału kalendarzowego. To właśnie wtedy można znaleść oferty o najwyższym oprocentowaniu. Banki aby poprawić swoje statystki finansowe mogą w tym czasie zaoferować najkorzystniejsze lokaty. Wszystkie oferty analizujemy na bieżąco w naszym rankingu lokat, dzięki czemu nie przegapisz najlepszych propozycji do zainwestowania oszczędności.

Ranking lokat – na co zwracać uwagę przy wyborze?

Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty bankowej warto zwrócić na kilka istotnych kwestii:

Wymagania banków i dodatkowe produkty

Banki oferują lokaty z wysokim oprocentowanie często wymagając przy tym spełnienia określonych warunków. Najczęstszą praktyką jest założenie dodatkowego konta ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) w danym banku. Warto zapoznać się na jakich warunkach taki rachunek ma zostać dołączony. Może się zdarzyć, że konto będzie obciążone miesięcznymi opłatami, a aby ich uniknąć trzeba się wykazać określoną aktywnością w miesiącu. Istotne jest to aby rachunek nie generował dodatkowych, zbędnych kosztów lub pozwalał w łatwy sposób ich uniknąć. Jeśli decydujesz się na lokatę z kontem ROR, warto je zakładać w promocji. Szczegółowy opis kont bankowych oraz trwających promocji znajdziesz w naszym rankingu kont osobistych.

Najwyższe oprocentowanie zawsze najlepsze? Nie musi być tak w praktyce. Może się okazać, że mogą być nam stawiane dodatkowe wymagania. Przykładowo Nest Bank oferuje korzystne oprocentowanie lokaty pod warunkiem:
Aby skorzystać z 2,1% dla lokaty 6 miesięcznej w ciągu 60 dni od otwarcia lokaty przelej wynagrodzenie na Nest Konto w wysokości 1000 zł lub zapewnij wpływ na BIZnest Konto w wysokości 6000 zł oraz dokonaj z niego opłaty za ZUS/US. W przypadku nie spełnienia warunków lokata zmienia oprocentowanie na 0,05%

W naszym rankingu lokat sprawdzamy czy depozyt jest objęty dodatkowymi wymaganiami, a jeśli jakieś występują szczegółowo je opisujemy.

Odnawianie lokat

Częstą praktyką stosowaną przez banki jest ustawienie automatycznego odnowienia lokaty po okresie jej zakończenia. Po ukończeniu okresu umownego, otwierana jest nowa lokata na taki sam okres ale ze znacznie gorszym oprocentowaniem. Banki nie zawsze informują o tym klientów oraz nie dają możliwości wyboru podczas zakładania lokaty. Mają w tym konkretny cel – zarabianie na nieuwadze oraz niewiedzy klientów.

Bywa, że wysoko oprocentowana lokata odnawiana jest z oprcentowaniem równym 0,01%. Dlatego warto po założeniu lokaty zalogować się do bankowości internetowej i wyłączyć automatyczne odnawianie lokat. UWAGA! W niektórych bankach nie ma możliwości wyłączenia automatycznego odnawiania przez internet, a jedyną opcją jest dzwonienie na infolinię banku.

Dobrą praktyką jest ustawienie sobie przypomnienia kilka dni przez ukończeniem okresu trwania lokaty. Można wtedy upewnić się czy bank „nie zapomniał” o wyłączeniu opcji odnowienia lokaty oraz zacząć poszukiwania nowej, atrakcyjnej opcji ulokowania oszczędności.

Oprocentowanie nominalne i rzeczywiste

Aby łatwiej można było porównać oferty banków, oprocentowanie lokat podaje się w skali roku. Oznacza to, że jakby depozyt trwał 12 miesięcy to od takiej stawki procentowej zostałyby doliczone odsetki. Zatem lokaty o krótszym okresie mają realne oprocentowanie mniejsze.

Weźmy na przykład dwie lokaty o takiej samej kwocie depozytu oraz oprocentowaniu (depozyt 100 000 zł, oprocentowanie nominalne 5%, kapitalizacja na koniec lokaty):

 • Pierwsza: na 12 miesięcy
 • Druga: na 6 miesięcy, a następnie na kolejne 6 miesięcy powiększona o naliczone odsetki

Kapitalizacja odsetek w lokacie

W pierwszym przypadku oprocentowanie rzeczywiste w skali roku wyniosło 5%, ponieważ lokata trwała 12 miesięcy. Zostały nam doliczone odsetki w kwocie 5 000 zł.

W drugim przypadku oprocentowanie rzeczywiste wyniosło 2,5 % (nominalne 5% w skali roku), ponieważ lokata trwała tylko 6 miesięcy. Otrzymaliśmy 2 500 zł odsetek na koniec lokaty, a następnie założyliśmy kolejną lokatę na 6 miesięcy, powiększoną o naliczone odsetki. Zysk w ciągu 12 miesięcy wyniósł 5 062,50 zł.

Mimo, że druga lokata miała oprocentowanie rzeczywiste mniejsze (2,5% na 6 miesięcy), była lepszą inwestycją w skali roku, ponieważ odsetki były kapitalizowane 2 krotnie.

UWAGA! Jest to przykład mający na celu pokazanie różnicy pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, a rzeczywistym i nie uwzględnia on podatku belki (19%). 

Kapitalizacja odsetek

Jest to dopisywanie zgromadzonych odsetek do ulokowanego kapitału. Dzięki kapitalizacji nasze środki ulegają zwiększeniu. Jeśli kapitalizacja odbywa się często nasz realny zysk rośnie, ponieważ kolejny okres trwania lokaty będzie naliczany względem kapitału powiększonego o odsetki.

W większości przypadków kapitalizacja lokaty odbywa się na sam koniec jej trwania (lokaty na krótkie terminy). Częstsza kapitalizacja jest spotykana na lokatach długoterminowych (powyżej 12 miesięcy), chodź i ta zasada nie jest regułą. W czasach niskich stóp procentowych dobrą praktyką jest zakładanie lokat na krótkie terminy. Nie „zamrażamy” środków na długi okres oraz inwestujemy oszczędności powiększone o odsetki w kolejną lokatę.

Zerwanie lokaty przed terminem

Bywa tak, że potrzebujemy pilnie środków, a nasza lokata kończy się dopiero za kilka miesięcy. Możemy wtedy zlikwidować depozyt, lecz w większości przypadków wiąże się to z utratą wszystkich odsetek. Jest to częsta praktyka stosowana przez banki. Warto zwrócić uwagę przy wyborze lokaty, czy w momencie zerwania umowy otrzymamy część wypracowanych odsetek.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy podczas trwania lokaty będziemy zmuszeni sięgnąć po oszczędności, to dobrą praktyką jest podzielenie środków i umieszczenie ich na kilku lokatach. W razie potrzeby zerwiemy tylko jedną umowę, a pozostałe pieniądze będą dalej pracować.

Pozostałe rodzaje lokat

Lokata terminowa to najpewniejszy produkt oszczędnościowy. Daje gwarancję wypracowania z góry ustalonego zysku. Nie ma zatem co się dziwić, że jest to jeden z najczęściej wybieranych produktów inwestycyjnych.

Istnieją również inne rodzaje lokat, które różnią się sposobem inwestowania oraz mogą wypracować większe lub mniejsze zyski względem standardowej lokaty. Trzeba liczyć się z tym, że takie produkty mogą być obarczone ryzykiem i nie dają gwarancji pewnego zarobku. Nasz ranking lokat nie uwzględnia tego typu produktów.

Lokata strukturyzowana

Jest to rodzaj lokaty w której część inwestowana jest bezpiecznie np. w obligacje skarbu państwa lub lokaty terminowe, a pozostałe środki lokowane są agresywnie, np. w akcje firm, baryłkę ropy naftowej czy kurs waluty obcej.

Lokata strukturyzowana jest produktem finansowym obarczonym ryzykiem i nie daje gwarancji pewnego zarobku. Banki mogą kusić wysokim zyskiem z tego typu produktów, są to niestety tylko najbardziej optymistyczne założenia i prognozowany maksymalny wynik inwestycji.

Plusem lokat strukturyzowanych jest gwarancja wpłaconego kapitału. W najgorszym przypadku otrzymamy taką samą ilość pieniędzy jakie ulokowaliśmy.

Lokata z funduszem

Są to dwa produkty inwestycyjne połączone w jeden:

 • wpłacamy 30% środków na lokatę terminową np. na 3 miesiące
 • pozostałe 70 % inwestowane jest w konkretne fundusze inwestycyjne. Nie można ich umorzyć, ponieważ stracimy wszystkie odsetki


W takim modelu inwestycyjnym powinniśmy liczyć się z dużym ryzykiem. O ile w przypadku lokaty masz gwarancję pewnego zysku oraz wypłaty kapitału, tak przy inwestycji w fundusze trzeba się liczyć z możliwością utraty nawet większości środków.

Lokata progresywna

Istotą lokaty progresywnej jest zmiana oprocentowania w skali roku. Wzrasta ono wraz z upływem okresu trwania lokaty. Niestety, nie jest to najkorzystniejszy produkt inwestycyjny. Średnie oprocentowanie jest niższe w skali roku od tej oferowanej na klasycznej lokacie terminowej.

Plusem tego typu produktu jest to, że można zerwać umowę w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek.

Podatek belki

Inaczej zwanym podatkiem od dochodów kapitałowych. Jest to 19% podatek naliczony od wypracowanego dochodu. We wszystkich zestawieniach oprocentowanie nie uwzględnia tego podatku, warto więc mieć na uwadze, że nasz realny zysk z inwestycji będzie pomniejszony o ten podatek, a bank wypłaci nam kwotę netto.

Podatek belki na przykładzie lokaty

Nie przegap okazji dzięki rankingowi lokat bankowych

Dokładamy wszelkich starań aby prowadzony przez nas ranking lokat był sprawdzonym i rzetelnym źródłem informacji. Szanujemy twój czas, dlatego oferty lokat monitorujemy na bieżąco, a wszystkie zmiany aktualizujemy poprzez dodanie do rankingu nowych propozycji oraz poprawienie parametrów tych istniejących. Działamy z myślą, że stworzone zestawienie ofert ułatwi Ci podjęcie mądrej i przemyślanej decyzji, która zaprocentuje w przyszłości.

Aktualizacja: 25.01.2023

1

Lokata mobilna na dobry początek w Credit Agricole

Ocena lokaty

Oprocentowanie

10%

Kwota

min. 1000 zł
max. 50 000 zł

Okres

6 miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍 Wymagane założenie Konta dla Ciebie

📱 Lokatę otworzysz w aplikacji mobilnej (w ciągu 14 dni od otwarcia konta osobistego)

 • Lokata dla nowych klientów wraz z kontem bankowym
 • Lokata na 6 miesięcy z oprocentowaniem 10%
🔍 Szczegóły lokaty

2

Lokata na Start w inbank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

8,5%

Kwota

min. 1000 zł
max. 50 000 zł

Okres

3 miesiące

Wymagane konto

NIE

⭐  ⭐

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Gwarancja objęcia depozytów wraz z odsetkami do 100 000 €
 • Oferta promocyjna dla nowych klientów
🔍 Szczegóły lokaty

3

Lokata na nowe środki w mBank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

7,9 – 8,2%

Kwota

min. 1000 zł
max. 500 000 zł

Okres

3, 6, 12 miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍
Wymagane posiadanie mKonta Intensive lub eKonta

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Wysokość oprocentowania lokaty zależna od posiadanego konta osobistego
 • Oferta promocyjna ⏳ – obowiązuje do 16 stycznia 2023
🔍 Szczegóły lokaty

3

Lokata na Nowe Środki w VeloBank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

7 – 8%

Kwota

min. 5000 zł
max 150 000 zł

Okres

2, 3, 6
miesięcy

Wymagane konto

NIE

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Lokatę założysz bez otwierania konta
 • Oferta promocyjna ⏳ – obowiązuje do 5 lutego 2023
🔍 Szczegóły lokaty

4

Lokata standardowa w inbank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

3,5 – 8%

Kwota

min. 5000 zł
max. 50 000 zł

Okres

od 1 do 60
miesięcy

Wymagane konto

NIE

⭐  ⭐

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Gwarancja objęcia depozytów wraz z odsetkami do 100 000 €
 • Wysokie stałe oprocentowanie, 100% online, bez wychodzenia z domu
🔍 Szczegóły lokaty

5

Lokata na nowe pieniądze w Credit Agricole

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6 – 8%

Kwota

min. 1000 zł
max. 200 000 zł

Okres

od 3 miesięcy do 3 lat

Wymagane konto

TAK 🔍 Wymagane założenie Konta dla Ciebie

🖋 Lokatę otworzysz tylko w oddziale banku lub przez infolinię

 • Szeroki okres lokowania środków – od 90 dni do 3 lat
 • Lokata dostępna tylko w placówce banku lub przez infolinię
🔍 Szczegóły lokaty

6

Lokata Online Nowe Środki w Santander Consumer Bank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

2 – 7,66%

Kwota

min. 1000 zł
max 400 000 zł

Okres

od 1 do 36
miesięcy

Wymagane konto

NIE

⭐ 

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Lokatę założysz bez przez internet w 100% online
 • Duży wybór okresów lokacyjnych – od 1 do 36 miesięcy
🔍 Szczegóły lokaty

7

Lokata terminowa Plus w ING Bank Śląski

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6,5 – 7,5%

Kwota

min. 1000 zł
max. 100 000 zł

Okres

6 lub 12 miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍 Wymagane posiadanie Konta oszczędnościowego

🌐 Lokatę otworzysz tylko w bankowości internetowej

 • Otwarcie lokaty możliwe tylko z poziomu bankowości Moje ING
 • Lokata dostępna dla posiadaczy konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim
🔍 Szczegóły lokaty

8

Lokata na nowe środki w Banku Pekao

Ocena lokaty

Oprocentowanie

7%

Kwota

min. 20 000 zł
max 50 000 zł

Okres

3 miesiące

Wymagane konto

TAK 🔍
Wymagane posiadanie Konta Przekorzystnego

🖋 Lokatę otworzysz tylko w oddziale banku

 • Przenieś środki i korzystaj z atrakcyjnego oprocentowania
 • Oferta promocyjna ⏳ – obowiązuje do 15 lutego 2022
🔍 Szczegóły lokaty

9

Lokata z Żubrem w Banku Pekao

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6 – 7%

Kwota

min. 1 000 zł
max 50 000 zł

Okres

3, 6, 12 miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍
Wymagane posiadanie Konta Przekorzystnego

📱 Lokatę otworzysz w aplikacji mobilnej

 • Zyskaj na lokacie otwartej w aplikacji mobilnej
 • Oferta promocyjna ⏳ – obowiązuje do 31 stycznia 2023
🔍 Szczegóły lokaty

10

Lokata Horyzont Zysku w Banku Millennium

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6 – 7%

Kwota

od 1000 zł

Okres

6, 12, 18 miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍 Wymagane posiadanie Konta Millennium 360°

🎁

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Atrakcyjny zysk z lokaty w dłuższym okresie
 • Wystarczy tylko 1000 zł aby założyć lokatę
🔍 Szczegóły lokaty

11

Lokata Facto w BFF Banking Group

Ocena lokaty

Oprocentowanie

3,5 – 7%

Kwota

min. 5000 zł
max. bez limitu

Okres

od 1 do 60
miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍 Do obsługi lokaty niezbędne jest założenie darmowego rachunku depozytowego

⭐  ⭐

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online

 • Gwarancja objęcia depozytów wraz z odsetkami do 100 000 €
 • Brak górnego limitu dla pojedynczej lokaty
🔍 Szczegóły lokaty

12

Nest Lokata Witaj w Nest Bank

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6 – 8%

Kwota

min. 1000 zł
max. 20 000 zł

Okres

3 lub 6
miesięcy

Wymagane konto

TAK 🔍
Wymagane założenie konta Nest Konto lub BIZnest Konto

⭐ 

🌐 Lokatę otworzysz w 100% online (w ciągu 30 dni od otwarcia konta osobistego)

 • Wysokie oprocentowanie na start dla nowych klientów
 • Lokatę możesz założyć w ciągu 30 dni od założenia konta
🔍 Szczegóły lokaty

13

Lokata mobilna w Santander Bank Polska

Ocena lokaty

Oprocentowanie

6,25%

Kwota

min. 1000 zł
max. 100 000 zł

Okres

4 miesiące

Wymagane konto

TAK 🔍 Wymagane posiadanie konta osobistego (np. Konto Jakie Chcę) lub oszczędnościowego

📱 Lokatę otworzysz w aplikacji mobilnej

 • Założenie lokaty za pomocą aplikacji mobilnej
 • Lokata dla posiadaczy konta osobistego lub oszczędnościowego
🔍 Szczegóły lokaty

Oceń nasz ranking lokat bankowych

AKTUALNIE TRWAJĄCE PROMOCJE

Zamów Kartę z Żubrem od Banku Pekao, dołącz do programu Mastercard Bezcenne Chwile i odbierz nawet 800 zł premii.
Odbierz dodatkowy cashback 15,75% za zakupy w outlecie Zalando Lounge od Letyshops
Odbierz Hot cashback 12,5% do Zooplus przy najbliższych zakupach od Letyshops
Odbierz nawet cashback 20% za zakupy w Aliexpress od Letyshops
Zaproś znajomych do Revolut i odbierz w promocji nawet 750 zł w lutym 2023
Odbierz na start 450 zł na zakupy do Biedronki z kartą kredytową Citi Simplicity w styczniu 2023
Otwórz pierwsze konto dla dziecka w Banku Millennium i odbierz w prezecie 100 zł na eKarcie Goodie - promocja trwa do 31 marca 2023.
Promocja nowe środki na koncie oszczędnościowym w VeloBank styczeń 2023
Zyskaj promocyjne 8% na koncie oszczędnościowym oraz 200 zł premii za otwarcie konta osobistego w banku Pekao - edycja VII
Rekordowe oprocentowanie 8,6% na koncie oszczędnościowym w promocji konta osobistego od Banku Citi
Tankuj na stacjach BP i zyskaj tańsze paliwo nawet o 720 zł z BP Motokartą od CitiBanku - promocja 2023
Zyskaj z TURBOKARTĄ nawet 660 zł premii! Odbierz od Santander Consumer Banku vouchery o wartości 300 zł do Biedronki oraz nawet 360 zł zwrotu za płatności kartą w 2023.
Oszczędzaj na zakupach z Net-Pocket i odbierz w promocji 15 zł na start. Promocja programu cashback na rok 2023.
Odbierz 400 zł premii na dobry start w nowym roku z darmowym kontem osobistym od BNP Paribas
Zgarnij jeszcze więcej na start w promocji karty kredytowej od CitiBanku. Odbierz 600 zł do Allegro. Promocja trwa do 19 września 2023.

Daj znać co sądzisz o rankingu lokat bankowych

Wasze zdanie jest dla nas najważniejsze, dlatego każda opinia i ocena w naszym rankingu pozytywna oraz negatywna, pozwala nam na tworzenie lepszych i bardziej jakościowych treści. Dzięki temu inni użytkownicy mogą otrzymać sprawdzone i czytelne informacje na temat lokat bankowych.

I ty sprawiaj by Internet stawał się lepszym miejscem!

Oceń ranking i dodaj swoją opinie

Śledź dyskusje
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze